Basisopleidingen en specialisaties

MIJN BASISOPLEIDING is:

 • Master in de Psychologie - Klinisch Psycholoog

MIJN THERAPIE-OPLEIDINGEN ZIJN:

 • Systeemtheoretische psychotherapie (2014-2017)
  Een vierjarige opleiding vanuit de systeemtheoretische visie op psychotherapie voor het werken met individuen, paren en gezinnen. Naast theorie en methodiektraining werd er aandacht besteed aan supervisie, casuïstiek en leertherapie.
 • (Cognitieve) Gedragstherapie (2004-2007)
  Een driejarige opleiding in de gedragstherapie, met onder andere als onderwerpen beloning en straf, faalangst, zelfcontroletechnieken, bevorderen van taakgedrag, relaxatie, cognitieve herstructurering, meditatietechnieken met ouders, motiveringstechnieken, aanleren van sociale vaardigheden, aanpak gedragsproblemen, pestgedrag,...

MIJN SPECIALISATIES ZIJN:

 • Partnerrelatietherapie (2012-2013)
  Een eenjarige specialisatie-opleiding vanuit de systeemtheoretische visie specifiek gericht op het verlenen van psychotherapie aan personen in een partnerrelatie.
 • Systeemtherapeutisch werken met het Hechtingsperspectief (2022-2023)                                Een eenjarige specialisatieopleiding vanuit de systeemtheoretische visie specifiek gericht op hechting.
 • Traumasensitief werken met kinderen, jongeren en hun gezin (2019-2020)
  Een eenjarige specialisatieopleiding vanuit de systeemtheoretische visie specifiek gericht op het verlenen van psychotherapie aan personen met een psychotrauma.
 • Basisopleiding Hypnotherapie (2020.09-11) 

  Hypnose is een hulpmiddel in de psychotherapie en is een aangename, ontspannende ervaring, waarbij je je aandacht onder leiding van een psychotherapeut richt op innerlijke processen, beelden en ervaringen. Tijdens dit proces ben je meer vatbaar voor suggestie en verhoogt jouw probleemoplossend vermogen zodat de psychotherapie dieper kan inwerken. Meer informatie: TKP_2022_3_WEB_03_Plaats en waarde van hypnose in psychotherapie.pdf (vvkp.be)  

  • Specialisaties: Hypnose bij psychotrauma (2020.10.09 - 11.13), Hypnose bij psychotrauma en dissociatie (2021.01.22 - 02.19), The Rewind techniek bij psychotrauma (2021.08.02), Innovatieve technieken voor affect- en stressregulatie (Ideo dynamische methoden) (2021.08.04), Hypnose bij kinderen en adolescenten (2021.08.05, 2022.09.08), Hypnose bij burnout (2021.10.01), Scripts op maat maken (2021.12.10), Hypnose bij stress en slaapproblemen (2022.01.14), Hypnose bij acute pijn (2022.06.17), Ideomotorische signalen (2023.09.29), Werken met egotoestanden en delen (2023.10.27), Hypnose bij rouwverwerking (2023.11.20). 
 • Brainspotting Fase 1 en Fase 2 (2020.10-11 en 2022.01) 

  Brainspotting is een therapeutische methode waarbij ervaringen verwerkt worden zonder erover te spreken. De symptomen die buiten de bewuste geest liggen worden rechtstreeks aangepakt, waardoor een lichaamseigen herstelproces in het brein in gang gezet wordt dat zorgt voor een nieuw evenwicht en een vermindering of zelfs wegvallen van jouw klachten/symptomen.

  Meer informatie: bekijk het filmpje met uitleg door de ontdekker van brainspotting: https://www.youtube.com/watch?v=lm3Plvaf3UE of op de site van Brainspotting België: https://brainspotting.be  
 • Initiatie in het contextueel werken met de DUPLO-methodiek (2024.02.29-03.07)
 • Lichaamsgerichte interventies bij stress en trauma (2023.02-04)
 • Mentaliserend vermogen (2023.04.18)
 • Hartcoherentietraining (2020)                                                                                                    Hartcoherentietraining houdt in dat men door gerichte ademhalingsoefeningen het eigen evenwicht terug herstelt, waardoor men beter gewapend is tegen stress en andere ongemakken. 
 • Leerstoornissen (1991-1994)
  Een driejarige specialisatie m.b.t. de diagnostiek en remediëring van leermoeilijkheden en leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie). Eveneens werden onderwerpen als handelingsgerichte diagnostiek van leermoeilijkheden, de sociaal-emotionele component van leermoeilijkheden en de betekenis van sociale en gezinsomstandigheden behandeld.

HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SPECIALISATIE-OPLEIDINGEN:

 • Psychotrauma: Diagnostiek en integratieve behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen (2024-2026)

GEVOLGDE STUDIEDAGEN, WORKSHOPS EN WEBINARS: 

 • Driedaagse opleiding rond suïcidepreventie bij jongeren (CGG) (2023.05-06)
 • Studiedag 'Een relationele kijk op traumatische ervaringen' (Rapunzel) (2022.10.14)
 • Studienamiddag online 'Trauma' (VVKP) (2022.10.11)
 • Identiteit bij psychotrauma (NtVP Online Congres) (2020.12.08)
 • Masterclass online therapie via videogesprekken: traumatherapie, psychodynamische therapie, virtuele realiteit gebruiken bij behandelingen, schematherapie, bij psychose en andere aandoeningen, groepstherapie, kinderen- en jongerentherapie, bij verslaving, expressieve therapie en gemengde cognitieve gedragstherapie (2020.03.24-08.04)
 • Werken met interweaves bij een complexe posttraumatische stressstoornis (2020.03.06/07)
 • Meerstemmige verhalen over nieuw samengestelde gezinnen (2019.11.29)
 • Intrafamiliaal geweld (2018.10.25)
 • Transculturele Hulpverlening (2018.10.23) 

INTERVISIE/SUPERVISIE:

Een intervisiegroep bestaat uit collega's die maandelijks op vrijwillige basis samenkomen om in overleg met elkaar te spreken over vragen die ze hebben met betrekking tot de aanpak van sommige casussen. Doordat er door 'verschillende brillen' naar eenzelfde casus gekeken wordt, is dit een manier om elkaar bij te staan om een kwaliteitsvolle hulpverlening te garanderen. Er zijn verschillende intervisies mogelijk, zoals bij gesprekstherapie, bij hypnose of bij brainspotting. Supervisie is een gefinancierde consultatie bij een collega met expertise op een bepaald terrein bij vragen over een specifieke casus. Zowel in de intervisie als de supervisie wordt de besproken casus totaal anoniem gemaakt en is er sprake van een gedeeld beroepsgeheim.

 

 

Marij Gielen

Klinisch Psycholoog
(visumnummer: 369952)
Systeemtheoretisch Psychotherapeut
Gedragstherapeut

Oude Kuringerbaan 52
3500 Hasselt

011 87 24 78
0496 88 20 66

p-abc@skynet.be 

www.psychotherapeuthasselt.be
www.p-abc.be

P-ABC CommV.
Ondernemingsnummer: 0677.993.970

Erkenning psychotherapeut
Privacyverklaring